Công trình 20

Công trình 20

Công trình nhà dân dụng:
DT: 6x20m. 2 tầng
Khối lượng: 400 tấn
Hiện trạng: chống lún và nghiêng
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 1,2 tỉ
Chi phí thi công: 15%

Công trình 15

Công trình 15

Công trình nhà dân dụng:
DT: 10x14m, 2,5  tầng
Khối lượng: 530 tấn
Hiện trạng: nâng cao 90cm
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 2 tỉ
Chi phí thi công: 15%

Công trình 19

Công trình 19

Công trình nhà dân dụng:
DT: 6x15,2m. 1,5 tầng
Khối lượng: 180 tấn
Hiện trạng: di dời 10m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 0,8 tỉ
Chi phí thi công: 20%

Công trình 14

Công trình 14

Công trình nhà dân dụng:
DT: 5x16m, 2 tầng
Khối lượng: 250 tấn
Hiện trạng: nhà bị lún nghiêng, chỉnh và định vị lại vị trí ban đầu 30cm
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 0,8tỉ
Chi phí thi công: 15%

Công trình 18

Công trình 18

Công trình kiến trúc chùa
DT: 5x5m,
Khối lượng: 50 tấn
Hiện trạng: di dời 20m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 0,3 tỉ
Chi phí thi công: 15%

Công trình 13

Công trình 13

Công trình nhà dân dụng:
DT: 6x16m, 2 tầng
Khối lượng: 300 tấn
Hiện trạng: dời ngang 12m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 1 tỉ
Chi phí thi công: 20%

Công trình 17

Công trình 18

Công trình nhà dân dụng:
DT: 8x15m, 2 tầng
Khối lượng: 360 tấn
Hiện trạng: nâng cao 80cm
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 1,2 tỉ
Chi phí thi công: 15%

Công trình 12

Công trình 12

Công trình kiến trúc chùa:
DT: 20m2
Khối lượng: 30 tấn
Hiện trạng: di dời 40m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 0,3 tỉ
Chi phí thi công: 20%

Công trình 16

Công trình 16

Công trình nhà dân dụng:
DT: 5x15,6m
Khối lượng: 110 tấn
Hiện trạng: di dời 20m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 0,4 tỉ
Chi phí thi công: 22%

Công trình 11

Công trình 11

Công trình nhà dân dụng:
DT: 120m2
Khối lượng: 180 tấn
Hiện trạng: lùi về sau 25m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 0,5 tỉ
Chi phí thi công: 22%

Chat với Chúng Tôi